नेपालको कृषि तथ्यांक

नक्शा

सामान्य जानकारी

 • जनसंख्या :
 • २,६४,९४,५०४
 • घरधुरी संख्या :
 • ५४,२७,३०२
 • पूरुष संख्या :
 • १,२८,४९,०४१
 • महिला संख्या :
 • १,३६,४५,४६३
 • कुल क्षेत्र:
 • १,४७,१८१(वर्ग कि.मि.)
 • मुख्य भाषा
 • नेपाली
 • मुख्य पेशा
 • कृषिनेपालको कृषि तथ्यांक